Instalacje silnoprądowe

INSTALACJE SILNOPRĄDOWE

Oferta Elektromontażu Kraków S.A. w branży prac elektrycznych dla budownictwa
przemysłowego i ogólnego obejmuje:

 •     Linie kablowe niskiego i średniego napięcia
 •     Stacje transformatorowe wnętrzowe i napowietrzne
 •     Dostawa i montaż rozdzielnic SN i nn
 •     Montaż szynoprzewodów instalacje siły, sterowania i gniazd wtykowych
 •     Instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, podstawowego i awaryjnego, iluminacje obiektów
 •     Instalacje odgromowe i uziemiające
 •     Instalacje zasilania awaryjnego
 •     Montaż agregatów prądotwórczych i UPS
 •     Zasilanie i montaż linii technologicznych
   

KONTAKT

30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 25
Tel: +48 12 633 40 44
Fax: +48 12 633 44 46
E-mail: marketing@elektromontaz.krakow.pl