Dla Akcjonariuszy

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1798), w tym miejscu zamieszczane będą wymagane przez prawo lub Statut Spółki ogłoszenia pochodzące od Spółki.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektromontaż Kraków S.A. w dn. 23 czerwca 2020r.

 

W dniu 23.06.2020r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż Kraków S.A. podjęło uchwałę o wyborze mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy.

 

Uchwała nr 16 ZWZ Elektromontaż Kraków S.A. w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

 

26.08.2020 - I WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI

 

09.09.2020 - II WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI

 

16.09.2020 - III WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI

 

05.10.2020 - IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI

 

16.10.2020 - V WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Elektromontaż Kraków S.A. 15.06.2021

 

Uchwała nr 14 ZWZ Elektromontaż Kraków S.A. z dnia 15.06.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wykup akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenie zasad wykupu akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia

 

Wzór wniosku o sprzedaż akcji, zgodnie z Uchwałą Elektromontaż Kraków S.A. z dnia 15.06.2021r.

 

W związku z wyczerpaniem ilości akcji, zgodnie z Uchwałą nr 14 ZWZ Elektromontaż Kraków S.A., Spółka zakończyła wykup akcji własnych w celu ich umorzenia.

KONTAKT

30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 25
Tel: +48 12 633 40 44
Fax: +48 12 633 44 46
E-mail: marketing@elektromontaz.krakow.pl