Referencje i Nagrody

 

W celu uzyskania kopii referencji prosimy o kontakt na adres: marketing@elektromontaz.krakow.pl

 

2020

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie

„ ... Wszelkie prace zostąły wykonane zgodnie z harmonogramem i z należytą starannością .... "

 

Rozbudowa zakładu w Błoniu

„.... Kadra kierownicza wykazała profesjonalizm, doświadczenie w branży budowlanej, a także dobre umiejętności organizacyjne. ..."

 

Rozbudowa systemu elektroenergetycznego dla zakladu w Wielogłowach

"..... Śmialo możemy polecić Elektromontaż Kraków S.A. innym potencjalnym kontrahentom...".

 

Kompleks biurowy przy ul. Opolskiej w Krakowie

" ... Wszystkie prace były wykonywane w sposób profesjonalny, z należytą starannością przy zastosowaniu najnowszych technologii i rozwiązań technicznych w branży... "

 

2019

 

Budowa zakładu produkcyjnego w Podłężu

„…Większość robót była wykonywana w warunkach równoległego projektowania,

w krótkich przedziałach czasowych. Podkreślić należy wysokie kwalifikacje załogi…”

    

Zakład w Bochni

„…Bez żadnych wątpliwości możemy polecić firmę jako wiarygodnego i rzetelnego podwykonawcę…”

 

2018

 

Fabryka w Tarnobrzegu

„…Wzorowa organizacja dużej budowy, profesjonalne i na wysokim poziomie technicznym wykonanie instalacji…”

 

Fabryka w Bielsku-Białej

„…relokacja maszyn i urządzeń GE Power Controls z dwóch dotychczasowych lokalizacji

do nowej fabryki w Bielsko Białej…”

 

Budowa nowego zakładu w Dobczycach

„…w pełni zasługuje na naszą rekomendację, jest firmą solidną i umiejącą współpracować przy rozwiązywaniu problemów powstających przy realizacji zadania…”

 

Parking Park&Ride w Biezanowie, Kraków

  ....Elektromontaż Kraków S.A. jest firmą godną polecenia wykonwstwa robót branży elektrycznej oraz dopowiedzialnym

i solidnym partnerem..."

 

2017

 

Zakład produkcyjny w Ropczycach

„…Zarówno jakość robót wykonanych przez pracowników firmy, jak i pełniony w ramach zadania

nadzór oceniamy bardzo wysoko…”

 

Budowa Spalarni Odpadów Komunalnych w Białymstoku

„…Elektromontaż wykonał prace w terminach umownych, zgodnie z dokumentacja, sztuką budowlana

oraz obowiązującymi przepisami…”

 

Opolska Business Park etap I w Krakowie

„…Firma godna polecenia wykonawstwa robót branży elektrycznej oraz odpowiedzialnym i solidnym partnerem…”

 

Centrum Biurowe Astrum Business Park w Warszawie

„…Polecamy Elektromontaż Kraków S.A. wszystkim Inwestorom, którzy oczekują w swoich obiektach nowoczesnych i solidnie wykonanych instalacji…”

 

Fabryka Wosku Ziemnego na Białorusi

„…Firmę charakteryzuje wysoki poziom techniczny wykonywanych robót, posiadanie specjalistycznego sprzętu oraz wysokie kwalifikacje zawodowe personelu…”

Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Tajęcinie pod Rzeszowem

„…wysoka jakość prac przy przestrzeganiu rygorystycznych przepisów BHP…”

 

2016

 

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

        „ …Prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz warunkami technicznymi w ustalonym terminie i z     należytą starannością…

Prace elektryczne w zakładzie produkcyjnym Autopart S.A.w  Mielcu     
„ …Elektromontaż Kraków S.A. jest firmą wiarygodną i godną polecenia przy wykonywaniu robót elektrycznych w obiektach budownictwa przemysłowego… ”

 

2015

 

Budowa hali magazynowej wysokiego składowania Tikkurila Polska S.A. - Etap II

 " ... Wszelkie prace wykonane zostały w sposób należyty oraz zgodnie z harmonogramem, a jakość robót w protokole odbioru określono jako bardzo dobrą..."

 

2014

 

Budowa hali magazynowej wysokiego składowania Tikkurila Polska S.A.

„ … Elektromontaż Kraków S.A.  wykazał się rzetelnością, dobrą znajomością w/w zagadnień oraz profesjonalnym podejściem do powierzonych zadań.. „

 

Wielofunkcyjne Zintegrowane Centrum Komunikacyjno – Handlowe na Stacji Katowice Osobowa wraz z Dworcem Kolejowym oraz Galerią „Katowicką”

„...zlecone prace zostały wykonane w terminie, zgodnie z dokumentacją techniczną oraz sztuką budowlaną, z zachowaniem należytej jakości i staranności..."

 

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie

„…Prace były wykonywane zawsze w sposób profesjonalny…”

 

Zakład Produkcji Etanolu „Goświnowice” w Goświnowicach

„…Wszelkie prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z harmonogramem oraz wzorowym przestrzeganiem przepisów BHP…”

 

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. w Nowinach

„…Elektromontaż Kraków S.A. od 1998 r. do dnia dzisiejszego prowadzi na terenie naszego zakładu prace…”

 

Budynek Administracyjny OUA Mrowla - Autostrada A4

„…współpraca z Wykonawcą układała się pomyślnie; śmiało możemy polecić przedsiębiorstwo…”

 

CAN-PACK S.A. - modernizacje elektryczne w Dubaju, Maroku, Rumunii, Rosji

„…Współpraca z firmą układała się bardzo dobrze, wszystkie prace zostały wykonane bez zastrzeżeń…”

 

 

2013

 

Budowa Autostrady A4 Węzeł Wierzchosławice – Węzeł Krzyż

„…Wszystkie prace zrealizowane przez firmę Elektromontaż Kraków S.A. zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami…”

 

Budowa Autostrady A4 Węzeł Krzyż – Węzeł Dębica Pustynia

„…Wszystkie prace były wykonywane w sposób profesjonalny, z należytą starannością

przy zastosowaniu najnowszych technologii i rozwiązań technicznych w branży …”

 

Fabryka Goodrich Aerospace Poland w Tajęcinie

„…możemy polecić przedsiębiorstwo innym potencjalnym Inwestorom jako rzetelnego wykonawcę najbardziej skomplikowanych robót elektrycznych…"

 

LOTOS Biopaliwa w Czechowicach Dziedzicach

„ ...Elektromontaż Kraków S.A. jest firmą godną polecenia jako wykonawca skomplikowanych róbót elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego i przemysłowego w których wymagane jest łączenie doświadczenie z najnowoczesniejszymi rozwązaniami technicznymi w dziedzinie robót elektrycznych...
 

2012

Budowa Stadionu WISŁY KRAKÓW
„... Elektromontaż Kraków S.A. wykonał wszystkie prace zgodnie ze sztuką budowlaną z należyta starannością oraz przestrzeganiem przepisów BHP...”
 
Biurowiec COMARCH IV w Krakowie
„... Na szczególne uznanie zasługuje kadra inżynierska oraz elektromonterska, wykazująca się wieloletnim doświadczeniem, fachowością oraz wzorowym prowadzeniem i koordynowaniem wykonywanych prac...”
 
 
Centrum Medyczne iMed w budynku biurowym Comarch IV
„... Biorąc pod uwagę solidną i rzetelną jakość wykonanych prac oraz dobrą współpracę w trakcie trwania budowy informujemy, że firma Elektromontaż Kraków S.A. zasługuje na pełne zaufanie...”
 
 
Dom Handlowy ZENIT w Tarnowie
„... Współpraca z Wykonawcą układała się pomyślnie, tak że śmiało możemy polecić przedsiębiorstwo Elektromontaż Kraków S.A. innym potencjalnym kontrahentom...”
 
 
Klasztor w Hebdowie (obiekt hotelowo-konferencyjny)
„... Kompleksowa konserwacja i przystosowanie do zwiedzania gotycko – barokowego ponorbertańskiego założenia Klasztornego w Hebdowie...”
 
 
Prace elektryczne w Zakładzie TC DĘBICA
„... Pragniemy zarekomendować firmę Elektromontaż Kraków S.A. jako solidnego wykonawcę kompleksowych robót elektrycznych i AKPiA...”
 

2011

Kompleks Biurowy AWATAR w Krakowie
„... Kadra kierownicza oraz wykonawcza wykazała się pełnym profesjonalizmem i dużym doświadczeniem przy realizacji inwestycji...”
 
 
Galeria Handlowa RONDO w Bochni
„... Elektromontaż Kraków S.A. spełnił nasze wymagania i bazując na naszej współpracy możemy bez żadnych wątpliwości zarekomendować firmę jako potencjalnego wykonawcę powierzonych im inwestycji...”
 
 
Galeria Handlowa SMOCZKA w Mielcu
„... Zaangażowanie kierownictwa robót na placu budowy miało bezpośredni wpływ na terminowe zakończenie robót ...”
 
 
Prace elektryczne w Zakładzie TIKKURILA POLSKA S.A
„... wszystkie prace wykonane zostały zgodnie z harmonogramem, a jakość robót w protokole odbioru określono jako bardzo dobrą...”
 
 

2010


Zakład Produkcji Etanolu „GOŚWINOWICE” w Goświnowicach
„... Wszelkie prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z harmonogramem oraz wzorowym przestrzeganiem przepisów BHP…”
 
Fabryka MTU Aero Engines Polska
„... Firmę Elektromontaż Kraków S.A. możemy z pełną odpowiedzialnością polecić innym inwestorom jako rzetelnego wykonawcę najbardziej skomplikowanych robót elektrycznych...”
 
 
Fabryka CAN-PACK w Rosji
„... Linia technologiczna do produkcji puszek napojowych wg. Projektu firmy Roeslein ST.Louis USA...”
 
 
Siedziba Starostwa Powiatowego w Dębicy
„... firma wykazała się rzetelnością, dobra znajomością w/w zagadnień  oraz profesjonalnym podejściem do powierzonych zadań...”
 
 

2009

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
„... Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wszelkie prace wykonywane były pod nadzorem inspektora TUV, który nie wskazał żadnych poważniejszych usterek, a wszelkie zgłaszane były natychmiastowo usuwane. Dobra współpraca firmy Elektromontaż Kraków S.A. z audytorem TUV umożliwiła nam bezproblemowe przekazanie do użytkowania instalacji elektrycznych obiektu za co szczególnie dziękujemy ...”
 
Centrum Logistyczne Bazy Transportu Samochodowego i Magazynów OMEGA PILZNO
„... Elektromontaż jest Wykonawcą solidnym i odpowiedzialnym, dysponującym wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno – techniczną ...”
 
Drukarnia Wydawnictwa Bauer w Ciechanowie
„... Prace były wykonywane w sposób profesjonalny, z należytą starannością przy zastosowaniu najnowszych technologii i rozwiązań technicznych w branży ...”
 
LOTOS Biopaliwa w Czechowicach Dziedzicach
„... Realizowane zadanie dotyczyło wykonania nowoczesnej instalacji pn.: „Instalacja do produkcji Estrów Metylowych Kwasów Tłuszczowych (FAME)" ...”
 
2008

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
„... za twórczą współpracę, zaangażowanie i profesjonalizm przy realizacji obiektu Wydziału Matematyki i Informatyki na Budowie Campusu 600 lecie Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego ...”
 
ArcelorMittal – Huta Warszawa
„... Pracownicy firmy wykazali się wysokim poziomem wiedzy technicznej oraz elastycznym podejściem do tematu, co pozwoliło w bardzo sprawny sposób poprowadzić wszystkie prace w zamierzonym terminie ...”
 
Budowa Centrum Handlowego „Galeria Dębicka”
„... Konsorcjum firm “IGLOOBUD” Sp. z o.o. oraz Elektromontaż Kraków S.A. było Generalnym Wykonawcą inwestycji pn.: Galeria Dębicka ...”

2007


Centrum Handlowo-Rozrywkowe Plaza w Rybniku
„... Elektromontaż Kraków S.A. zasługuje na pełne zaufanie i jest godną polecenia przyszłym kontrahentom jako wykonawca robót elektrycznych, w tym najbardziej nowoczesnych i skomplikowanych ...”
 
Can-Pack w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
„... Współpraca z firmą układała się bardzo dobrze, wszystkie prace zostały wykonane bez zastrzeżeń i z należytą starannością, co zostało pozytywnie ocenione w protokole końcowym ...”
 
Petrochemia-Blachownia - „Instalacja Destylacji Ekstrakcyjnej Frakcji BT
„... za fachowość i rzetelność oraz doskonałą organizację prac przy realizacji inwestycji ...”
 
Valeo Autosystemy – Zakład Produkcyjny w Skawinie
„... głównymi atutami przedsiębiorstwa była renoma i dobre warunki finansowe ...”
VESUVIUS SKAWINA MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE – Budowa Hali Produkcyjno–Magazynowej
„...  Duże doświadczenie zawodowe pracowników czynią z tego Wykonawcy rzetelnego i wiarygodnego kontrahenta ...”

 
 
2006

Modernizacja zakładu: Fabryka Taśm Transporterowych Stomil Wolbrom
„... Zadania zostały wykonane profesjonalnie przy przestrzeganiu rygorystycznych przepisów BHP ...”
 
Budynek Biurowo – Produkcyjny Comarch w SSE Krakowie - Czyżynach
„... wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem i z należytą starannością ...”
 
Cukrownia Cerekiew w Polskiej Cerekwi
„... możemy z całą stanowczością stwierdzić, że Elektromontaż Kraków S.A. jest firmą godną polecenia wykonawstwa robót branży elektrycznej oraz odpowiedzialnym i solidnym partnerem ...”
 
Budowa Ratusza w Dębicy
„... prace były wykonane w sposób profesjonalny, z należytą starannością przy zastosowaniu najnowszych technologii ...”
 
Hala Magazynowo – Produkcyjna i  budynek Administracyjno – Socjalny dla firmy MTM w Straszęcinie
„... w pełni zasługuje na naszą rekomendacje, jest firmą solidną i umiejącą współpracować ze zleceniodawcy ...”
 
Drukarnia BDN w Wykrotach
„... współpraca z Wykonawcą układała się pomyślnie, tak że śmiało możemy polecić przedsiębiorstwo Elektromontaż Kraków S.A. innym potencjalnym inwestorom ...”
 
Linia produkcyjna w Fabryce Puszek Napojowych Can Pack w Bydgoszczy
„... Przedmiotowe roboty zostały wykonane zgodnie z harmonogramem, należytą starannością oraz przy wzorowym przestrzegani przepisów BHP w pełni spełniając Nasze wymagania ...”
 
Zakłady Mięsne w Dębicy
„... Firma wykazała się rzetelnością, dobrą znajomością w/w zagadnień oraz profesjonalnym podejściem do powierzonych zadań ...”
 
TBD (dawniej Polifarb Dębica) w Dębicy
„... Pomimo ostrych kryteriów jakościowych, oraz krótkich terminów realizacji prac, zaproponowane rozwiązania techniczne i zastosowane technologie pozwoliły wykonać zadania z najwyższym profesjonalizmem. Zdecydowana większość prac prowadzona była w strefach zagrożonych wybuchem, przy pracujących liniach technologicznych ...”
 
Hale produkcyjne i budynek Administracyjno – Socjalny na terenie Armatury Kraków
„... Elektromontaż Kraków S.A. jest firmą godną polecenia dla kolejnych Inwestorów jako wykonawca robót elektrycznych, w tym najbardziej skomplikowanych w obiektach budownictwa ogólnego i przemysłowego ...”
 
Szpital przy ul. Emilii Plater w Warszawie
„... Prace były wykonywane zawsze w sposób profesjonalny, z należytą starannością przy zastosowaniu najnowszych technologii i rozwiązań technicznych w branży ...”
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
„... Kadra techniczna i wykonawcza wykazała się wysokim poziomem wiedzy technicznej oraz elastycznym podejściem ...”
 
Budynek Biurowo – Usługowy IRYDION w Warszawie
„... Szczególne wyrazy podziękowania składam kadrze kierowniczej nadzorującej prace, która wykazała się wysoką znajomością zagadnień z zakresu zleconych im prac, co pozwoliło wykonać prace w uzgodnionych terminach, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP ...”
 
Federal Mogul Gorzyce w Gorzycach
„... Firma na nasze zlecenie wykonała szereg prac związanych z zasilaniem i wizualizacją procesów przemysłowych linii produkcyjnych odlewów ze stopów aluminium, magnezu i miedzi dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego ...”
 
Cementownia Nowiny w Nowinach
„... Firma dała się poznać jako solidny  i merytorycznie przygotowany pod względem fachowości i terminowości wykonawca powierzonych usług ...”
 
Uniwheels Production w Stalowej Woli
„... Firma wykazała elastyczne odejście do robót zamiennych i dodatkowych, a ich kalkulacja była zawsze rzetelna ...”
 
ATS Stahlschmidt & Maiworm w Stalowej Woli
„... ATS Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.o. w Stalowej Woli niniejszym listem zaświadcza o wieloletniej i trwającej do dzisiaj współpracy z firmą Elektromontaż Kraków S.A. ...”
 
Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe
 „... Prace, wymagające realizacji w dni wolne od pracy, w warunkach presji czasowej, związanej z rozpoczynającą się kampanią produkcyjną, zrealizowane zostały fachowo i sprawnie, umożliwiając bezproblemowe rozpoczęcie procesów produkcyjnych ...”
 
Szpital im. Jana Pawła II w Nowym Targu
„... Przedmiotowe roboty zostały wykonane zgodnie z harmonogramem i z należytą starannością,a całość prac została wykonana na kwotę netto: 24 150 196 zł ...”
 
Nowy Magazyn Puszki Caban Pack w Bydgoszczy
„... Elektromontaż Kraków S.A. jest firmą godną polecenia innym inwestorom i w pełni zasługuje na rekomendacje ...”
 
 
2005
 
Becker Farby Proszkowe w Dębicy
„... Pomimo ostrych kryteriów jakościowych, oraz krótkich terminów realizacji prac, zaproponowane rozwiązania techniczne i zastosowane technologie pozwoliły wykonać zadania z najwyższym profesjonalizmem. Zdecydowana większość prac prowadzona była w strefach zagrożonych wybuchem, przy pracujących liniach technologicznych ...”
 
Instalacja Hydrorafinacji Wosków w Rafinerii Trzebinia
„... jest firmą godną polecenia przyszłym Inwestorom jako wykonawca skomplikowanych robót elektrycznych
w instalacjach i obiektach przemysłowych ...”
 
Oczyszczalnia Ścieków „Kujawy” w Krakowie
„... Przedsiębiorstwo Elektromontaż ... w ramach konsorcjum realizowało na nasze zlecenie roboty elektryczne i AKPiA dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Kujawy” w Krakowie ...”
 
HSW - Huta Stali Jakościowych w Stalowej Woli
„... Zlecenie zostało wykonane zgodnie z harmonogramem, profesjonalnie i z należytą starannością przy wzorowym przestrzeganiu rygorystycznych przepisów BHP ...”
 
Firma Chemiczna „Dwory” S.A. w Oświęcimiu
„... wykazał się bardzo dobrą organizacją robót i doborem kadry kierowniczej oraz wzorowym przestrzeganiem rygorystycznych przepisów BHP. Firma zakończyła prace w krótszym od ustalonego terminie realizacji ...”
 
Can-Pack Romania w Bukareszcie
„... Z jakości i terminowości wykonania tych prac, przy dobrej współpracy z pozostałymi wykonawcami i użytkownikiem Spółki Can Pack jest w pełni zadowolona i może rekomendować Elektromontaż Kraków S.A. innym inwestorom ...”
 
Procter & Gamble w Warszawie
„... Firma jest godną polecenia innym inwestorom jako solidnego, rzetelnego kompetentnego partnera do współpracy ...”
 
Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galeria Kazimierz w Krakowie
„... Firma Warbud S.A. jako Generalny Wykonawca Galerii Kazimierz w Krakowiepragnie przekazać wyrazy uznania za bardzo dobrą realizację zadań ...”
 
T.C. Dębica (dawniej Stomil Dębica)
„... Możemy polecić firmę Elektromontaż Kraków S.A. jako Firmę partnerską  T.C. Dębica i odpowiedzialnego wykonawcę powierzonych zadań ...”
 
Kompleks Nauk Biologicznych III Kampusu UJ w Krakowie - Pychowicach
„... jest firmą godną polecenia jako wykonawca skomplikowanych robót elektrycznych. Przedmiotowe roboty wykonane zostały wykonane z należytą starannością ...”
 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku
 „... Instalacje zostały wykonane terminowo i bez usterek, a podczas kilkuletniej ich eksploatacji nie stwierdzono żadnych wad ...”
 
2002 – 2003 rok
 
Centrum Onkologii w Krakowie
„... Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem, profesjonalnie i z należytą starannością ...”
 
GTC Galileo w Krakowie
„... Jest firmą godną polecenia jako wykonawca skomplikowanych robót elektrycznych,w których wymagane jest łączenie wieloletniego doświadczenia ...”
 
Politechnika Krakowska
„... Elektromontaż Kraków S.A. wykonuje swoje obowiązki wyjątkowo solidnie i terminowo,śmiało możemy polecić tę firmę innym potencjalnym inwestorom ...”
 
Podziękowania za realizację zadania: Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne
„... Zarządowi i pracownikom podziękowanie za realizację zadania i wieloletnią współpracę składają zarząd i Pracownicy ZZW Niedzica S.A. ...”
 
Modernizacja oświetlenia ulic Krakowa
„... Możemy poświadczyć że Elektromontaż Kraków S.A.jest firmą wiarygodną i godną polecenia przyszłym inwestorom ...”
 
LOT Catering w Krakowie-Balicace
„... Ponadto potwierdza się stałą, serwisową, całodobową konserwację i obsługę instalacji wewnętrznych i oświetlenia ...”
 
Szereg prac dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie
„... MPWiK z pełną odpowiedzialnością stwierdza, że Elektromontaż Kraków S.A. jest firmą zasługującą na  najwyższą ocenę i godną polecenia przyszłym Inwestorom ...”
 
Biogran GmbH w Skawinie
 „... Jest firmą godną polecenia jako wykonawca robót elektrycznych w obiektach budownictwa przemysłowego, w tym najbardziej skomplikowanych ...”
 
Bahlsen Sweet w Skawinie
„... Elektromontaż Kraków S.A. jest jedyną firmą, która spełnia nasze oczekiwania związane z wysokim standardem wykonawstwa robót elektroinstalacyjnych ...”
 
Hipermarket TESKO w Rzeszowie
„... Duże doświadczenie zawodowe pracowników czynią z tego Wykonawcy rzetelnego i wiarygodnego kontrahenta ...”
 
Szkoła Podstawowa i oświetlenie uliczne w Zielonkach
„... Elektromontaż Kraków S.A. dał się poznać z jak najlepszej strony i dlatego chętnie polecamy go innym inwestorom jako kompleksowego wykonawcę robót elektrycznych ...”
 
Philip Morris Polska –  „Master Plan” w Krakowie
„... Firma spełniła nasze oczekiwania i bazując na naszej wieloletniej współpracy mogę bez żadnych wątpliwości polecić Państwu Elektromontaż jako partnera w realizacji przyszłych inwestycji ...”

 

KONTAKT

30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 25
Tel: +48 12 633 40 44
Fax: +48 12 633 44 46
E-mail: marketing@elektromontaz.krakow.pl