RODO

Kraków dn. 25.05.2018r.

Ochrona danych osobowych oraz prywatność naszych Klientów jest dla naszej firmy bardzo ważną kwestią. Zależy nam więc, abyście Państwo mogli zapoznać się w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO informuje się, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Elektromontaż Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie: 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 25, Tel. (12) 6334044, mail: rodo@elektromontaz.krakow.pl, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Krzysztofa Nowickiego.

2. Państwa dane osobowe zostały pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub ze źródeł publicznie dostępnych i przetwarzane będą przez firmę Elektromontaż Kraków S.A. do realizowania swoich usług, w ramach prowadzonej działalności

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO w ramach prowadzonej przez Elektromontaż Kraków S.A. działalności gospodarczej.

4. Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, tj. tylko i wyłącznie podmiotom współpracującym z firmą ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW S.A., podmiotom upoważnionym przepisami prawa.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych poinformujemy Państwa o przekazaniu danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit a RODO.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez czas określony przez przepisy prawa, a w przypadku wcześniej wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania przez Państwa zgód i w okresie obowiązywania umowy (jeżeli dotyczy) oraz w okresie przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym (lub warunkiem zawarcia umowy), ich nie przekazanie spowoduje niemożność dalszej współpracy.

10. Jeżeli nie chcą Państwo aby dane były przez nas przetwarzane i przechowywane prosimy o przekazanie takiej informacji na adres mailowy: rodo@elektromontaz.krakow.pl

W ramach prawnie uzasadnionych celów administratora, Elektromontaż Kraków S.A. może przetwarzać Państwa dane do prowadzenia monitoringu na terenach Spółki, w celu kontroli dostępu na teren Spółki oraz dbania o porządek i bezpieczeństwo na jej terenie.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE
prosimy przesyłać na adres:
biuro@elektromontaz.krakow.pl

*********************************
POSZUKUJEMY DO PRACY
- Inżynier Budowy - Łódź ... szczegóły
- Inżynier Budowy - Dębica ... szczegóły
- Dział Ofertowy ... szczegóły
- Elektromonter ... szczegóły
Kontakt w sprawie pracy:
biuro@elektromontaz.krakow.pl

*********************************
Willa ELF w Zakopanem
Wynajem pokoi .... szczegóły