Zgodnie z Ustawą z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1798), w tym miejscu zamieszczane będą wymagane przez prawo lub Statut Spółki ogłoszenia pochodzące od Spółki.

17.06.2024r. - Komunikat dla Akcjonariuszy Elektromontażu Kraków S.A.

13.05.2024r. - Porządek obrad ZWZ Elektromontaż Kraków S.A. 05.06.2024r.

29.02.2024 r. - W dniu 29.02.2024r. NWZ Elektromontaż Kraków S.A. podjęło Uchwałę o wyborze Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, jako podmiotu który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Uchwała nr 4 NWZ Elektromontaż Kraków S.A. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

07.02.2024 r. - Porządek obrad NWZ Elektromontaż Kraków S.A. 29.02.2024r.

26.05.2023 r. - Porządek obrad ZWZ Elektromontaż Kraków S.A. 16.06.2023r.

11.05.2022 r. - Porządek obrad ZWZ Elektromontaż Kraków S.A. 02.06.2022r.

14.12.2021 r. - W dniu 14.12.2021r. NWZ Elektromontaż Kraków S.A. podjęło Uchwałę o wyborze ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Uchwała nr 8 NWZ Elektromontaż Kraków S.A. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

14.12.2021 r. - Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromontaż Kraków S.A. z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie umorzenia akcji wlasnych Spółki

22.11.2021r. - Porządek obrad NWZ Elektromontaż Kraków S.A. 14.12.2021r.

18.06.2021r. - W związku z wyczerpaniem ilości akcji, zgodnie z Uchwałą nr 14 ZWZ Elektromontaż Kraków S.A., Spółka zakończyła wykup akcji własnych w celu ich umorzenia.

15.06.2021r. - Wzór wniosku o sprzedaż akcji, zgodnie z Uchwałą Elektromontaż Kraków S.A. z dnia 15.06.2021r.

15.06.2021r. - Uchwała nr 14 ZWZ Elektromontaż Kraków S.A. z dnia 15.06.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wykup akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenie zasad wykupu akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia

24.05.2021r. - Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Elektromontaż Kraków S.A. 15.06.2021

16.10.2020r. - V WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI

05.10.2020r. - IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI

16.09.2020r. - III WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI

09.09.2020r. - II WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI

26.08.2020r. - I WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI

23.06.2020r. - W dniu 23.06.2020r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż Kraków S.A. podjęło uchwałę o wyborze mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy.

23.06.2020r. - Uchwała nr 16 ZWZ Elektromontaż Kraków S.A. w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

01.06.2020r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektromontaż Kraków S.A. w dn. 23 czerwca 2020r. 

ZAPYTANIA OFERTOWE
prosimy przesyłać na adres:
biuro@elektromontaz.krakow.pl

*********************************
POSZUKUJEMY DO PRACY
- Inżynier Budowy - Łódź ... szczegóły
- Inżynier Budowy - Dębica ... szczegóły
- Dział Ofertowy ... szczegóły
- Elektromonter ... szczegóły
Kontakt w sprawie pracy:
biuro@elektromontaz.krakow.pl

*********************************
Willa ELF w Zakopanem
Wynajem pokoi .... szczegóły